ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,959
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
22,271
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,008
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

E-service-:- รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน และการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับบ้านเรือน และร้านอาหาร 
-:- ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 ได้ที่ https://opdc23.bitco.ltd/ 
-:- ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
-:- เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนิการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- 26 มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด 
-:-  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 
-:- เชิญชวนประชาชนรักษาความสะอาดในพื้้นที่หน้าบ้านของตนเอง "กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข" 
-:- ขอประชาสัมพัรธ์สื่อเกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 

อบต.หมอกจำแป่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 อบต.หมอกจำแป่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก บ้านหมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหมอกจำแป่ (พชต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ รับรางวัลการประกวดหมู่บ้านตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ลดขยะ ลดโรค (ได้รับรางวัล ระดับดีเลิศ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข”
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.ตำบลหมอกจำแป่
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ พร้อมด้วย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ถือตะกร้า แต่งผ้าไทย ไปทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ” ณ วัดหมอกจำแป่ บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง ตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี 2566 บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 และบ้านห้วยขาน หมู่ที่ 3 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ และบ้านห้วยขาน หมู่ที่๓  
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๖ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย 
-:- เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประกาศราคากลาง

ภูโคลน คันทรีคลับ
น้ำตกผาเสื่อ
บ้านรักไทย


เทียนไขลีลาวดี
กล้วยฉาบ
ยาดม ยาหม่องน้ำ เทียนผางประทีปแฟนซี


-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2565 
-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2564 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทบศอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแปก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะงา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอกจำแป่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งอ่อน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ