ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
570
เดือนที่แล้ว
2,409
ปีนี้
13,301
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
37,038
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

E-service-:- เชิญชวนประชาชนรักษาความสะอาดในพื้้นที่หน้าบ้านของตนเอง "กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข" 
-:- ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงาน 
-:- ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี เข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2566 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 053-061531 
-:- ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องการในการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องการในการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift policy) 
-:- ประกาศชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:-  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี 2565 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ กำนัน พนักงาน นักเรียน และครูศพด. ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และ พืชผักสวนครัว เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ผู้แทนชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 307 กองกำลังนเรศวร ฐานปฏิบัติการกุงไม้สักผู้แทนสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลหมอกจำแป่ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ได้แก่ บ้านนางตาแหมะ รัตนวรวรรณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 8 บ้านทบศอก ตำหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและ โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลัง ได้แแก่ บ้านนายจรัส ปิยศักดิ์ภาคกุล บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 บ้านหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และบ้านนายเลา ฤกษ์ดวงมณี บ้านเลขที่ 33หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานกและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอน เมืองแห่งความสุข” โดยมีนางถนอม ณ มาตคำ (กำนันตำบลหมอกจำแป่) ให้การต้อนรับและขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองท้องที่และราษฏรจิตอาสา หมู่ที่ 2 – 9 ,สถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่, ทหาร ชุด ชพส.3111,ทหาร ร้อย ร.713 ผู้อำนวยการ รร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ รพสต.หมอกจำแป่ อสม. ทำกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม ทาสีศาลารอรถ ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ และหน้าบ้านของตนเองให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน การปลูกดอกไม้สร้างความสวยงาม และปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแบ่งกินแบ่งขายแบ่งปัน ซึ่งกันและกันในชุมชน
ภาพบรรยากาศประเพณีท้องถิ่นบ้านเรา ที่แสนจะงดงามเห็นจากรอยยิ้มของผู้มาร่วมมงาน อันเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของผู้นำชุมชน ชาวบ้านทุกคนและผู้มาร่วมงานจากต่างหมู่บ้านต่างชุมชนที่มาร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไปยังลุกหลานภายหน้าต่อไป #ปอยบอกไฟ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ภาคีความร่วมมือ" ตาม "โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ระยะที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) 1อปท 2 ศาสนสถาน 2 สถานศึกษา นำร่อง 2 หมู่บ้านต้นแแบบ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำการเลี้ยงและปล่อยสัตว์เลี้ยง รับลงทะเบียนทำหมันสัตว์เพื่อควบคุมปริมาณสัตว์จรจัดในชุมชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 และบ้านห้วยขาน หมู่ที่ 3 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ และบ้านห้วยขาน หมู่ที่๓  
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๖ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย 
-:- เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านหมอกจำแป่ หมู่๑ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบนำ้ประปาบ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ ๑ 
-:- การหยุดบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นชั่วคราว เพื่ิอบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย 
ประกาศราคากลาง

ภูโคลน คันทรีคลับ
น้ำตกผาเสื่อ
บ้านรักไทย


เทียนไขลีลาวดี
กล้วยฉาบ
ยาดม ยาหม่องน้ำ เทียนผางประทีปแฟนซี


-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2565 
-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2564 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทบศอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแปก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะงา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอกจำแป่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งอ่อน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ