ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
658
เดือนที่แล้ว
1,387
ปีนี้
8,702
ปีที่แล้ว
7,656
ทั้งหมด
16,358
ไอพี ของคุณ
3.236.225.157

1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.หมอกจำแป่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
04 สิงหาคม 2565

การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
27 กรกฎาคม 2565

รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
10 มิถุนายน 2565

การเปิดให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
09 มิถุนายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง ขอยกเลิกและหยุดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
30 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ช่องการในการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
21 มีนาคม 2565

เปิดรับสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการดำเนินการปิดหรือไม่ปิด สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานกรณีเกิดโรคโควิด -19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติบัติหน้าที่(no gift policy),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
17 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
27 ธันวาคม 2564

ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งอบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
21 พฤศจิกายน 2564

แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
19 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565 ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ (งานพัฒนาชุมชน),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
17 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ บัตรเลือกตั้ง บัตรเลิอกนายก อบต.สีแดง บัตรเลือกสมาชิก อบต.สีน้ำเงิน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
04 พฤศจิกายน 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (56 รายการ)