ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
938
ปีนี้
5,590
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,590
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

นางสาวสุมินตรา กันทาหอม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอนุสรณ์ ชัยศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวิชรินทร์ เคลือญาติ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว


นางสาวรสรินทร์ กันทะมาลา
นักพัฒนาชุมชน


นายวุฒิชัย นาคเจริญ
นักทรัพยาบุคคล


นางสาวแสงทอง ศิริบุญมา
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวภคินี เพชรพงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววนิดา นะคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพูนศรี ณ มาตคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวภัทรวดี ณ มาดดำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางพาณี จันทร์ทวี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


นางสาวอัจจิมา สมบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


นายสุวรรณ งามเลิศสกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน)