ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
3,008
ปีนี้
29,651
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
53,388
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

E-service-:- ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ .......พร้อมเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม /ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดให้บริการผ่านระบบ e – Service จำนวน 22 งานบริการ ......เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐด้านธุรกรรมด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว สอดคล้องกับวิถิชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่จะทำให้เกิดความทันสมัย ช่วยเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการทำงาน อำนวยความสะดวกในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ติดต่อรัฐ ง่าย แค่ปลายนิ้ว ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html หรือเว็บไซต์ https://www.dla.go.th/oss.htm 
-:- รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน และการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับบ้านเรือน และร้านอาหาร 
-:- ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 ได้ที่ https://opdc23.bitco.ltd/ 
-:- ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
-:- เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนิการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- 26 มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด 
-:-  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้ดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้ประเพณีวันลอยกระทง เพื่อให้เด็ก ๆ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย รวมถึงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทงให้คงสืบต่อไป การจัดกิจกรรมให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองการบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ โดยกิจกรรมมีดังนี้ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง ☀️☀️ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้นำภาพกิจกรรมมาฝากท่านผู้ปกครองค่ะ☀️☀️
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้านหมอกจำแป่ได้รับรางวัลหน้าบ้านหน้ามอง
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านการจัดทำประกันภัยรถ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.มส. และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ.มส
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ และนางถนอม ณ มาตคำ กำนันตำบลหมอกจำแป่ นำประชาชนจิตอาสา ทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลหมอกจำแป่ ร่วมกันพัฒนาสองข้างทาง โดยทำการเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ สร้างความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปเที่ยวบ้านรักไทย และปางอุ๋ง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
อบต.หมอกจำแป่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 และบ้านห้วยขาน หมู่ที่ 3 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ และบ้านห้วยขาน หมู่ที่๓  
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๖ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย 
-:- เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประกาศราคากลาง

ภูโคลน คันทรีคลับ
น้ำตกผาเสื่อ
บ้านรักไทย


เทียนไขลีลาวดี
กล้วยฉาบ
ยาดม ยาหม่องน้ำ เทียนผางประทีปแฟนซี


-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2565 
-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2564 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทบศอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแปก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะงา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอกจำแป่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งอ่อน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ