ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
938
ปีนี้
5,590
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,590
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถื่น7 พ.ค. 2564
2ประกาศกำหหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถื่่น7 พ.ค. 2564
3ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25587 พ.ค. 2564
4ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.25587 พ.ค. 2564
5ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.25587 พ.ค. 2564
6ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง การย้าน การโอน การรับโอน การเลื่อนระกับ พ.ศ.25627 พ.ค. 2564
7ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงืาอนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.25607 พ.ค. 2564
8คู่มือการบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง16 เม.ย. 2564
9ประกาศมาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง11 ต.ค. 2563
10ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ ปี25637 ต.ค. 2563
11ประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง9 ก.ย. 2563
12ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น27 ม.ค. 2563
13ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 ต.ค. 2562
14ประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง11 ต.ค. 2562
15ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น8 ม.ค. 2561
16ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง3 ม.ค. 2561
17ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง3 ม.ค. 2561

1