ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
658
เดือนที่แล้ว
1,387
ปีนี้
8,702
ปีที่แล้ว
7,656
ทั้งหมด
16,358
ไอพี ของคุณ
3.236.225.157

ลำดับรายการวันที่
1สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 1 เม.ย. 2565
2สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้เข้ามาใช้บริการขอข้อมูลเอกสารทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)1 เม.ย. 2565
3สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)1 เม.ย. 2565
4สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)1 เม.ย. 2565
5สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ด้านขอรับการช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)1 เม.ย. 2565
6สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ด้านงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 1 เม.ย. 2565
7สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 25644 ต.ค. 2564
8สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้เข้ามาใช้บริการขอข้อมูลเอกสารทางราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 25644 ต.ค. 2564
9ข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หมอกจำแป่ ประจำปีงบประมาณ 25644 ต.ค. 2564
10รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 25644 ต.ค. 2564

1