ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
938
ปีนี้
5,590
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,590
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

บรรยากาศการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ในวันแรก วันที่ 11 ตุลาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
11 ตุลาคม 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่พร้อมด้วยกำนันตำบลหมอกจำแป่เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่ (Local Quarantine) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

วันที่ 4 กันยายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ พร้อมด้วยกำนันตำบลหมอกจำแป่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่ (Local Quarantine) ณ ศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สุงปางตองตามพระราชดำริ พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ารับการกักตัวในศูนย์พักคอย 

04 กันยายน 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine)ผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำตำบลหมอกจำแป่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

19 สิงหาคม 2564

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานศูนย์พักคอย ต.หมอกจำแป่ (Local Quarantine),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รพ.สต.หมอกจำแป่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พักคอย ต.หมอกจำแป่ (Local Quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ชาวบ้านห้วยขานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

15 สิงหาคม 2564

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ วัดหมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้มีกิจกรรม การฟังธรรมเทศนาระลึกถึงพระคุณแม่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมปลูกต้นไม้

12 สิงหาคม 2564

เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่ (Local Quarantine) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

พนักงาน อบต.หมอกจำแป่ ทำความสะอาดศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่  สถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ

12 สิงหาคม 2564

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมมัคคุเทศก์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ ห้องประชุมร้านบ้านไร่ไผ่หวาน ในวันที่ 3 สิหาคม 2564 กิจกรรมภาคสนาม ณ วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดพระนอนและอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาถราชา ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด โดยวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

03 สิงหาคม 2564

มารตการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้จัดจุดคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้ารับบริการหรือติดต่อประสานงานภายในอาคารสำนักงาน อบต.หมอกจำแป่ และได้จัดจุดรับ-ส่ง ของ บริษัทเอกชน บริเวณด้านนอกอาคารสำนักงานอบต.หมอกจำแป่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 

01 สิงหาคม 2564

กิจกรรมประชุม ให้ความรู้ แกนนำเครือข่ายและคณะทำงาน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาสังคม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้สิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขตลอดจนการร้องเรียน ร้องทุกข์ และการได้รับความช่วยเหลือ แก้ปัญหา เมื่อได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ให้แก่ผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย และคณะทำงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่

29 มิถุนายน 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หมอกจำแป่ เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่

18 มิถุนายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

นายก อบต.หมอกจำแป่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.หมอกจำแป่ เจ้าหน้าที่ พมจ.แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายแต่ละชุมชน ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ โดย พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลหมอกจำแป่ (ศปก.ตำบลหมอกจำแป่) และ อบต.หมอกจำแป่

17 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแหล่งข่าวชุมชนชายแดนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ อบต.หมอกจำแป่ เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแหล่งข่าวชุมชนชายแดนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2564 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

07 มิถุนายน 2564

ลง พื้นที่สำรวจบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านยอด เพื่อขอรับงบประมาณ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
12 มีนาคม 2564

DARE.64 การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นาป่าแปก +ห้วยมะเขือส้ม,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
11 มีนาคม 2564

โครงการบวชป่าบ้านยอด เพิอชีวิตที่ดี ของชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
10 มีนาคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)