ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
570
เดือนที่แล้ว
2,409
ปีนี้
13,301
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
37,038
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

4
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
07 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
07 เมษายน 2564

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม้น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
15 มีนาคม 2564

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
15 มีนาคม 2564

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หัวข้อเรื่อง " รู้กันยัง เมื่อถึง อายุ 60 ปี จะได้สิทธิสวัสดิการอะไร " เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ได้รับทราบสวัสดิการที่รัฐบาลได้จัดสวัสดิการให้ตามกฎหมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
05 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
12 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  ผู้รับผิดชอบจัดการศพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร Riley Riley Riley Riley Riley ลงวันที่ 29 ตุลาคม Riley Riley Irene 63 10:10 คุณส่ง ประสาสัมพธืหมดเลยใช่ไหม,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
29 ตุลาคม 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
09 ตุลาคม 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
06 ตุลาคม 2563

เอสสารรปะชาสัมพันธ์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
06 ตุลาคม 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
06 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรงณรงค์การสวมหมวดนิรภัย 100 % ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
06 ตุลาคม 2563

เอสการประชาสัมพันธ์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
05 ตุลาคม 2563

อบต.หมอกจำแป่ ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบภาษี ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
11 พฤษภาคม 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
05 มีนาคม 2563

|< << 1 2 34 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 5  (68 รายการ)