ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,191
ปีนี้
8,145
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
31,882
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

1
ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
20 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี  เข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่  ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2566 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 053-061531,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องการในการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องการในการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
23 มกราคม 2566

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  (NO Gift policy),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 มกราคม 2566

ประกาศชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
02 ธันวาคม 2565

,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) รวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่และยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อขอลงทะเบียนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2566 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายมอบอำนาจเป็นลายอักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุแทนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวรสรินทร์ กันทะมาลา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน โทร. 09-3878-1724

17 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
06 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.หมอกจำแป่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
04 สิงหาคม 2565

การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
27 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคนเองตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปี  พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
20 กรกฎาคม 2565

รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
10 มิถุนายน 2565

การเปิดให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
09 มิถุนายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง ขอยกเลิกและหยุดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
30 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (67 รายการ)