ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,191
ปีนี้
8,145
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
31,882
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ รุ่นที่ 3) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ รุ่นที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ที่จบการหลักสูตร  รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุต้นแบบของชุมชนด้านต่างๆ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารผู้สูงอายุุองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 

16 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หมอกจำแป่ และอบต.หมอกจำแป่ ไ้ดัจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ โดยมีวิทยากรจาก สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาให้ความรู้ในหัวข้อ "สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ" และกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ

25 มิถุนายน 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ดร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หมอกจำแป่ และ อบต.หมอกจำแป่ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ รุ่น 2 ประจำปีงยประมาณ 2564 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ โดยมีวิทยากรจาก ครู กศน. ตำบลหมอกจำแป่ และครู กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มาให้ความรู้    ในหัวข้อ "เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ การใช้สมาร์ทโฟน การขายสินค้าออนไลน์ การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และการพัฒนากาย จิต สมอง

12 มิถุนายน 2564

ชมรมผู้สูงอายุและทีมงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุก นักเรียนก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุและทีมงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

15 มีนาคม 2564

โรงเรียนผู้สูงอาย วิชาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.ประเสริฐ ประดิษ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
12 มีนาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)