ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
570
เดือนที่แล้ว
2,409
ปีนี้
13,301
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
37,038
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

1
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ กำนัน พนักงาน นักเรียน และครูศพด. ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และ พืชผักสวนครัว เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
07 มิถุนายน 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ผู้แทนชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 307 กองกำลังนเรศวร ฐานปฏิบัติการกุงไม้สักผู้แทนสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลหมอกจำแป่ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ได้แก่ บ้านนางตาแหมะ รัตนวรวรรณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 8 บ้านทบศอก ตำหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและ โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลัง ได้แแก่ บ้านนายจรัส ปิยศักดิ์ภาคกุล บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 บ้านหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และบ้านนายเลา ฤกษ์ดวงมณี บ้านเลขที่ 33หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ผู้แทนชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 307 กองกำลังนเรศวร ฐานปฏิบัติการกุงไม้สักผู้แทนสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลหมอกจำแป่ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ได้แก่ บ้านนางตาแหมะ รัตนวรวรรณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 8 บ้านทบศอก ตำหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและ โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลัง ได้แแก่ บ้านนายจรัส ปิยศักดิ์ภาคกุล บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 บ้านหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และบ้านนายเลา ฤกษ์ดวงมณี บ้านเลขที่ 33หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
01 มิถุนายน 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานกและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอน เมืองแห่งความสุข” โดยมีนางถนอม ณ มาตคำ (กำนันตำบลหมอกจำแป่) ให้การต้อนรับและขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองท้องที่และราษฏรจิตอาสา หมู่ที่ 2 – 9 ,สถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่, ทหาร ชุด ชพส.3111,ทหาร ร้อย ร.713 ผู้อำนวยการ รร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ รพสต.หมอกจำแป่ อสม. ทำกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม ทาสีศาลารอรถ ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ และหน้าบ้านของตนเองให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน การปลูกดอกไม้สร้างความสวยงาม และปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแบ่งกินแบ่งขายแบ่งปัน ซึ่งกันและกันในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานกและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอน เมืองแห่งความสุข” โดยมีนางถนอม ณ มาตคำ (กำนันตำบลหมอกจำแป่) ให้การต้อนรับและขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองท้องที่และราษฏรจิตอาสา หมู่ที่ 2 – 9 ,สถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่, ทหาร ชุด ชพส.3111,ทหาร ร้อย ร.713 ผู้อำนวยการ รร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ รพสต.หมอกจำแป่ อสม. ทำกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม ทาสีศาลารอรถ ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ และหน้าบ้านของตนเองให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน การปลูกดอกไม้สร้างความสวยงาม และปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแบ่งกินแบ่งขายแบ่งปัน ซึ่งกันและกันในชุมชน
31 พฤษภาคม 2566

ภาพบรรยากาศประเพณีท้องถิ่นบ้านเรา ที่แสนจะงดงามเห็นจากรอยยิ้มของผู้มาร่วมมงาน อันเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของผู้นำชุมชน ชาวบ้านทุกคนและผู้มาร่วมงานจากต่างหมู่บ้านต่างชุมชนที่มาร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไปยังลุกหลานภายหน้าต่อไป #ปอยบอกไฟ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
18 พฤษภาคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ภาคีความร่วมมือ" ตาม "โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ระยะที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)  1อปท 2 ศาสนสถาน 2 สถานศึกษา นำร่อง 2 หมู่บ้านต้นแแบบ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
26 เมษายน 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำการเลี้ยงและปล่อยสัตว์เลี้ยง รับลงทะเบียนทำหมันสัตว์เพื่อควบคุมปริมาณสัตว์จรจัดในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
21 เมษายน 2566

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2566 (งานประเพณีปอยต้นที บ้านทบศอก บ้านห้วยโป่งอ่อน และบ้านห้วยมะเขือส้ม )ตำบลหมอกจำแป่

19 เมษายน 2566

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองท้องที่ สถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ อสม. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2566

11 เมษายน 2566

ผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย การปรับปรุงระบบน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำรักไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
26 มีนาคม 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
21 มีนาคม 2566

ประชุมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

วันที่ 16  มีนาคม  2566 องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ และ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้าน ส.อบต.ภายในตำบลหมอกจำแป่ ได้ร่วมประชุมการบูรณาการจัดทำแผนพ้ฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ โดยที่ประชุมให้มีการจัดทำแผนหมู่บ้านให้เป็นแนวทางเดียวกัน (ONE PLAN) และให้มีการบรรจุโครงการที่เป็นนโยบายของจังหวัดและอำเภอเมือง ไว้ในแผนหมู่บ้าน จำนวน  5  เรื่อง

1.โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โดยให้ทุกครัวเรือนปลูกผัก 10 อย่างเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน

2.โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนทุกครัวเรือน

3.โครงการหน้าบ้านน่ามอง

4.โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนกำจัด

5.โครงการตรวจสุขภาพชุมชน การลดการคลอดก่อนกำหนด

ผลการมีส่วนร่วม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนตามแนวทาง และระเบียบและจัดส่งตามวัน เวลาที่กำหนด

การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา หลังจากทุกหมู่บ้านจัดทำแผนชุมชนแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จะได้รวบรวมแผนชุมชน เพื่อใช้ประกอบการจัดแผนระดับตำบล (ปรับปรุงแผนระดับตำบล)

 

17 มีนาคม 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมประชาคมโครงการหน้าบ้าน น่ามอง (การจัดการขยะในชุมชน),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ร่วมกับ  กำนันตำบลหมอกจำแป่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมอกจำแป่ ชาวบ้านหมอกจำแป่ ส่วนราชการในพื้นที่ ได้มีการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์  2566 และได้จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการหน้าบ้าน น่ามอง (การจัดการขยะในชุมชน) โดยให้ทุกครัวเรือน ร่วมโครงการโดยร่วมดูแลความสะอาด ของบ้านเรือนให้สะอาด และมีการจัดขยะในครัวเรือน โดยให้มีการแยกขยะในครัวเรือน และมีการจัดทำถังยะเปียกลดโลกร้อน และให้มีการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน อย่างน้อย 10 อย่าง ผลการจากมีส่วนร่วม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่วมดำเนินโครงการ ฯ โดยจะมีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน โดยมอบหมายให้ อสม.และหัวหน้าป็อก ดูแลและตรวจสอบ และจะมีการให้รางวัลระดับครัวเรือน และระดับป็อก

07 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนรู้ในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง โดยให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในแต่ละส่วนงานเพื่อปรับปรุงการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และรับทราบแนวทาง Dos&Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม และให้ความรู้ และทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ปฏิบัติตัวให้มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในมาตราฐานทางจริยธรรม และนำมาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในหน่วยงานนำไปสู่การเป็นสังคมคุณธรรม

01 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 31 มกราคม 2565 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานกองทุน สปสช.,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
31 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (131 รายการ)