ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
186
เดือนที่แล้ว
1,573
ปีนี้
1,759
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
25,496
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

1
อบต.หมอกจำแป่ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /อปพร/ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
29 ธันวาคม 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายก.อบต.หมอกจำแป่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา เข้าศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพสตรีบ้านรักไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
14 ธันวาคม 2565

นโยบายของกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้มีการจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
09 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ นำโดย นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ พร้อมข้าราชการและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม บำรุงรักษาต้นไม้ภายในองค์กร เนื่องใน #วันรักต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
21 ตุลาคม 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ "หนี ซ่อน สู้ "ตำรวจหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
21 ตุลาคม 2565

กิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตราฐานทางจริยธรรม ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

วันที่ 28 กันยายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้กิจกรรมชี้แจ้งแจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ในการดำรงตำแหน่งตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภา อบต.ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม

28 กันยายน 2565

อบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร สมาชิกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
28 กันยายน 2565

ประชุมแผนสุขภาพชุมชนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลหมอกจำแป่ พ.ศ.2566 - 2570 และเสนอโครงการเพื่อจัดทำโครงการด้านสาธารณสุข โดยมีมีผู้แทนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9  และส่วนราชการเข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน 

19 กันยายน 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
09 สิงหาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ทำบุญวันแม่แห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
09 สิงหาคม 2565

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
09 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) วันที่ 4 สิงหาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
04 สิงหาคม 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.2565 ณ วัดหมอจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
01 สิงหาคม 2565

วันที่22 กรกฏาคม 2565กิจกรรปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.56,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
22 กรกฎาคม 2565

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ร่วมกับกำนันตำบลหมอกจำแป่และรพ.สต.หมอกจำแป่เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
01 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (109 รายการ)