ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,959
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
22,271
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,008
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการประชุมประชาคมโครงการน่าบ้าน น่ามอง (การจัดการขยะในชุมชน) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมอกจำแป่18 เม.ย. 2566
2รายงานผลการการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย การปรับปรุงระบบน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำรักไทย วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านรักไทย30 มี.ค. 2566
3รายงานผลการประชุมประชาคมบรูณาการจัดทำแผนหมู่บ้าน เพื่อใช้ประกอบการจัดแผนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่20 มี.ค. 2566
4ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมอกจำแป่)เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน 2565 และประชาคมเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 7 ก.พ. 2565
5ประชุมหารือรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการการดำเนินงานควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3 ก.พ. 2565

1