ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,959
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
22,271
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,008
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ20 เม.ย. 2564
2การชำระภาษีป้าย20 เม.ย. 2564
3การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่20 เม.ย. 2564
4การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน20 เม.ย. 2564
5การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์20 เม.ย. 2564
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ20 เม.ย. 2564
7การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 มี.ค. 2564
8การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร1 มี.ค. 2564
9การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 มี.ค. 2564
10การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 มี.ค. 2564
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 มี.ค. 2564
12การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 มี.ค. 2564
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ยความพิการ1 มี.ค. 2564
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 มี.ค. 2564
15ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน2 ก.ค. 2563

1