ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,191
ปีนี้
8,145
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
31,882
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่3 ก.พ. 2566
2ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)3 ม.ค. 2566
3ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่17 ต.ค. 2565
4บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 256430 ก.ย. 2564
5ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่27 ก.ย. 2564
6บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256430 ก.ค. 2564
7บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256530 ก.ค. 2564
8บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 256530 ก.ค. 2564
9ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก19 เม.ย. 2564
10ประกาศแนวทางการปฏิบัติ การป้องกันและมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019(COVID-19)19 เม.ย. 2564
11ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล1 ม.ค. 2564
12 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด17 พ.ย. 2563
13คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง3 พ.ย. 2563
14ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์20 ต.ค. 2563
15แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.หมอกจำแป่ ปีงบประมาณ25642 ต.ค. 2563
16ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี256323 ก.ย. 2563
17ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.๓ อบต.หมอกจำแป่29 พ.ค. 2563
18คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา27 เม.ย. 2563
19คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น27 เม.ย. 2563
20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา27 เม.ย. 2563

1 2 3   >>  >|