ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,959
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
22,271
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,008
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)5 เม.ย. 2566
2สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)5 เม.ย. 2566
3สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้เข้ามาใช้บริการขอข้อมูลเอกสารทางราชการของ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)5 เม.ย. 2566
4สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)5 เม.ย. 2566
5สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)5 เม.ย. 2566
6สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)5 เม.ย. 2566
7สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ด้านงานบริการ/งานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)5 เม.ย. 2566
8สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)5 เม.ย. 2566
9 สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อราชการ และขอรับการช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565)3 ต.ค. 2565
10ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ในปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 3 ต.ค. 2565
11สรุปข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25653 ต.ค. 2565
12สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 1 เม.ย. 2565
13สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้เข้ามาใช้บริการขอข้อมูลเอกสารทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)1 เม.ย. 2565
14สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)1 เม.ย. 2565
15สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)1 เม.ย. 2565
16สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ด้านขอรับการช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)1 เม.ย. 2565
17สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ด้านงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 1 เม.ย. 2565
18สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 25644 ต.ค. 2564
19สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้เข้ามาใช้บริการขอข้อมูลเอกสารทางราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 25644 ต.ค. 2564
20ข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หมอกจำแป่ ประจำปีงบประมาณ 25644 ต.ค. 2564

1 2   >>  >|