ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
3,008
ปีนี้
29,651
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
53,388
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ28 เม.ย. 2564
2การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์28 เม.ย. 2564
3การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน28 เม.ย. 2564
4การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่28 เม.ย. 2564
5การชำระภาษีป้าย28 เม.ย. 2564
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ28 เม.ย. 2564
7การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 มี.ค. 2564
8การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 1 มี.ค. 2564
9การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 1 มี.ค. 2564
10การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 1 มี.ค. 2564
11คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่4 ม.ค. 2564
12ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 2 ก.ค. 2563

1