ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,191
ปีนี้
8,145
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
31,882
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ28 เม.ย. 2564
2การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์28 เม.ย. 2564
3การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน28 เม.ย. 2564
4การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่28 เม.ย. 2564
5การชำระภาษีป้าย28 เม.ย. 2564
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ28 เม.ย. 2564
7การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 มี.ค. 2564
8การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 1 มี.ค. 2564
9การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 1 มี.ค. 2564
10การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 1 มี.ค. 2564
11คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่4 ม.ค. 2564
12ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 2 ก.ค. 2563

1