ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
223
เดือนที่แล้ว
991
ปีนี้
7,118
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
7,118
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69

E-service-:- อบต.หมอกจำแป่เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหมอกจำแป่ ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
-:- ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเลือกตั้ง อบต. "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"  
-:- ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566 ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ (งานพัฒนาชุมชน) 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ "ศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่"  
-:- การปฏิบัติตัวระหว่างกักกันหรือคุมตัวไว้สังเกตในที่พักอาศัย ด้วยความปรารถนาจาก อบต.หมอกจำแป่ 
-:- มาตรการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการรักษาความปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
-:- ชาวหมอกจำแป่ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก 

บรรยากาศการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ในวันแรก วันที่ 11 ตุลาคม 2564
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่พร้อมด้วยกำนันตำบลหมอกจำแป่เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่ (Local Quarantine)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine)
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานศูนย์พักคอย ต.หมอกจำแป่ (Local Quarantine)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่ (Local Quarantine)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่1 ต.หมอกจำแป่ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยโป่งอ่อน รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.46-03 สายแยกทางหลวง มส.7017 กุงไม้สัก-บ้านห้วยขาน-บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 7  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.4001 สายแยก ทถ.อบจ.มส.3011 (กม.ที่ 12.835)-บ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหมอกจำแป่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.46-02 สายแยกทางหลวง 1095 บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นาหลวงเพื่อการเกษตร บ้านห้วยขาน-บ้านยอด หมู่ที่ 3,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศราคากลาง

ภูโคลน คันทรีคลับ
น้ำตกผาเสื่อ
บ้านรักไทย


เทียนไขลีลาวดี
กล้วยฉาบ
ยาดม ยาหม่องน้ำ เทียนผางประทีปแฟนซี


-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2564 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทบศอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแปก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะงา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอกจำแป่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งอ่อน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ