ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
1,317
เดือนที่แล้ว
1,203
ปีนี้
10,564
ปีที่แล้ว
7,656
ทั้งหมด
18,220
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86

E-service-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี 2565 
-:- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.หมอกจำแป่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
-:- การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคนเองตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- การเปิดให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง ขอยกเลิกและหยุดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องการในการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- เปิดรับสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- แนวทางการดำเนินการปิดหรือไม่ปิด สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานกรณีเกิดโรคโควิด -19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ทำบุญวันแม่แห่งชาติ
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) วันที่ 4 สิงหาคม 2565
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.2565 ณ วัดหมอจำแป่
วันที่22 กรกฏาคม 2565กิจกรรปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.56

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย 
-:- เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านหมอกจำแป่ หมู่๑ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบนำ้ประปาบ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ ๑ 
-:- การหยุดบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นชั่วคราว เพื่ิอบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย  
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่1 ต.หมอกจำแป่ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประกาศราคากลาง

ภูโคลน คันทรีคลับ
น้ำตกผาเสื่อ
บ้านรักไทย


เทียนไขลีลาวดี
กล้วยฉาบ
ยาดม ยาหม่องน้ำ เทียนผางประทีปแฟนซี


-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2565 
-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2564 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทบศอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแปก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะงา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอกจำแป่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งอ่อน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ