ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
736
เดือนที่แล้ว
835
ปีนี้
4,786
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,786
ไอพี ของคุณ
3.236.13.53

E-service-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ "ศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่"  
-:- การปฏิบัติตัวระหว่างกักกันหรือคุมตัวไว้สังเกตในที่พักอาศัย ด้วยความปรารถนาจาก อบต.หมอกจำแป่ 
-:- มาตรการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการรักษาความปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
-:- ชาวหมอกจำแป่ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก 
-:- อบต.หมอกจำแป่ขอประชาสัมพันธ์ การรณรงค์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยความโปร่งใส 
-:- การคิดแยะแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-:- ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
-:- ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 
-:- ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม้น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (IIT) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่พร้อมด้วยกำนันตำบลหมอกจำแป่เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่ (Local Quarantine)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine)
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานศูนย์พักคอย ต.หมอกจำแป่ (Local Quarantine)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่ (Local Quarantine)
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยโป่งอ่อน รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.46-03 สายแยกทางหลวง มส.7017 กุงไม้สัก-บ้านห้วยขาน-บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 7  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.4001 สายแยก ทถ.อบจ.มส.3011 (กม.ที่ 12.835)-บ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหมอกจำแป่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.46-02 สายแยกทางหลวง 1095 บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นาหลวงเพื่อการเกษตร บ้านห้วยขาน-บ้านยอด หมู่ที่ 3,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นาหลวงเพื่อการเกษตรบ้านห้วยขาน-บ้านยอด หมู่ที่ 3,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศราคากลาง

ภูโคลน คันทรีคลับ
น้ำตกผาเสื่อ
บ้านรักไทย


เทียนไขลีลาวดี
กล้วยฉาบ
ยาดม ยาหม่องน้ำ เทียนผางประทีปแฟนซี


-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2564 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทบศอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแปก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะงา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอกจำแป่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
-:- ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งอ่อน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ